Ploteso Aplikimn

Vende te lira pune

Page 1 of 2

Shpreh interesin tënd dhe bashkëngjit CV

Gabim ne plotesimin e emrit

Gabim ne plotesimin e mbiemerit
Ditelindja
/ /

Gabim ne plotesimin e te dhenave
Gjinia: Gabim ne plotesimin e te dhenave

Gabim ne plotesimin e te dhenave

Gabim ne plotesimin e te dhenave
Shteti:
Invalid Input

Gabim ne plotesimin e te dhenave. duhet te perdoni vetem numra.Kujdes mos vendosni shenjen (+) para numrit.

Adrese email-i jo e sakte

Gabim ne plotesimin e te dhenave
Numri i viteve te eksperiences ne profesion

Ju lutem vendosni numrin e viteve (vetem numer pa tekst)
Arsimi:
Gabim ne plotesimin e te dhenave
   

Gabim ne plotesimin e te dhenave. Kujdes mos kaloni numrin e karaktereve. maksimumi eshte 1500
CV:
Pranohet vetem formati doc docx dhe pdf. Skedari duhet te jete maksimumi 1000Kb (1Mb).
Fusha ku doni te jepni kontribut (per te zgjedhur me shume se nje fushe klikoni duke mbajtur te shtypur butonin CTRL)

Zgjidhni nje nga fushat ku doni te jepni kontribut
Kodi i sigurise:Kodi i sigurise
  Refresh
Gabim ne shkrimin e kodit, ju lutem provoni te vendosni kodin perseri